Strona główna » Liceum » Język polski » Pozytywizm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Potop" jako powieść historyczna. (2)

Powieść historyczna - odmiana powieści, której rozkwit nastąpił w wieku XIX. Jej istotą jest przedstawianie wydarzeń z dłuższej perspektywy czasowej. Powieść historyczn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:36 , Wyświetleń: 3409 , Ocena: 13.55, Głosów: 193, Autor: agacjo

Analiza i interpretacja wiersza Adama Asnyka "Szkoda!"

Szkoda!Adam AsnykSzkoda kwiatów, które więdnąW ustroni,I nikt nie zna ich barw świeżychI woni.Szkoda pereł, które leżąW mórz toni;Szkoda [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:29 , Wyświetleń: 2922 , Ocena: 14.24, Głosów: 209, Autor: agacjo

"Lalka" Bolesława Prusa wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim (idealiści polscy na tle społecznego rozkładu).

Jest to obraz trzech pokoleń Polaków, romantycznych idealistów, pozytywistycznych realistów i pokolenia przejściowego, do którego zalicza się Wokulski; rozkład społeczeńs [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:50 , Wyświetleń: 7690 , Ocena: 14.14, Głosów: 209, Autor: agacjo

Różnorodność tematów liryki A. Asnyka.

Adam Asnyk znajdował się w pozytywizmie w dość specyficznej sytuacji - była to epoka podporządkowująca wszelką literaturę konkretnym celom, takim jak edukacja społeczeńs [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:51 , Wyświetleń: 2890 , Ocena: 14.5, Głosów: 207, Autor: agacjo

Liryka patriotyczna i społeczna Marii Konopnickiej.

Jest drugim, po Asnyku, autorem, który w czasach niepoetyckich tworzył poezję, w której podejmowane są tematy, które nawiązując czasem do romantyzmu odchodzą nieco od zał [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:52 , Wyświetleń: 2866 , Ocena: 16.51, Głosów: 169, Autor: agacjo

Rozwój powieści pozytywistycznej (od tendencyjności do realizmu krytycznego).

W każdej epoce, niezależnie od wszystkiego następowały pewne ważne zmiany we wszystkich aspektach: tak filozofii jak i ideologii i literaturze, co wynikało z naturalnych cech [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:53 , Wyświetleń: 3082 , Ocena: 17.21, Głosów: 193, Autor: agacjo

Charakterystyka społeczeństwa po powstaniu styczniowym w literaturze pozytywistycznej.

Klęska powstania styczniowego oznaczała drugie już przekreślenie szansy na wyzwolenie drogą zbrojnej walki; w tej sytuacji narodziły się hasła pracy organicznej mającej do [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:54 , Wyświetleń: 3161 , Ocena: 16.45, Głosów: 186, Autor: agacjo

Pamiętnik Rzeckiego jako przykład postawy romantycznej.

Poza tym, że pamiętnik nie może być postawą, to widzimy w nim obraz jego autora - człowieka będącego na wskroś romantykiem; Wychowywał się już w czasie zaborów, gd [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:55 , Wyświetleń: 3495 , Ocena: 11.87, Głosów: 224, Autor: agacjo

Scharakteryzuj nowelę jako gatunek typowy dla literatury pozytywistycznej.

Największy rozwój noweli przypada właśnie na okres pozytywizmu - wynika to z charakterystyki tego gatunku, który idealnie nadawał się do realizacji założeń epoki; Po [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:55 , Wyświetleń: 2585 , Ocena: 14.85, Głosów: 187, Autor: agacjo

Na czym polega nowatorstwo kompozycji "Lalki"?

Kompozycja "Lalki" jest mocno osadzona w rozwijającej się konwencji powieści realistycznej, mającej swoje źródła z oświeceniu; jednak Prus nie pozostaje całkiem wierny tym [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:35 , Wyświetleń: 3251 , Ocena: 24.66, Głosów: 146, Autor: agacjo

Rzecki i Wokulski. Scharakteryzuj postacie. Jakie znaczenie dla idei utworu ma kreacja takiej pary bohaterów?

Początkowo utwór miał mieć tytuł "Trzy Pokolenia", ale ponieważ autorzy nie lubią podawać tematyki utworu wprost, więc przy pierwszej okazji zmienił tytuł; ten oryginaln [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:35 , Wyświetleń: 3650 , Ocena: 34.15, Głosów: 81, Autor: agacjo

Przedstaw znane typy powieści historycznej.

W pozytywizmie następuje rozkwit wszelakiej literatury nadającej się do przekazywania pewnych wartości edukacyjnych; jednym z ważnych gatunków jest przeżywająca swój rozkw [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:36 , Wyświetleń: 2270 , Ocena: 47.6, Głosów: 44, Autor: agacjo

Czy "Nad Niemnem" jest powieścią tylko pozytywistyczną?

Poza niezbicie pozytywistyczną strukturą tej powieści Orzeszkowej, pojawia się tu wiele innych, głównie romantycznych cech; Pozytywistyczne są tu oczywiście: typowa epi [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:37 , Wyświetleń: 2351 , Ocena: 89.82, Głosów: 27, Autor: agacjo

Pozytywizm - ogólna charakterystyka.

Pozytywizm to nazwa epoki historyczno - literackiej występującej jedynie w kulturze polskiej (na zachodzie realizm, naturalizm). Pozytywizm to formacja kulturowa stworzona przez [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:38 , Wyświetleń: 2635 , Ocena: 45.37, Głosów: 48, Autor: agacjo

"Lalka" Bolesława Prusa. (3)

Utwór był publikowany w "Kurierze codziennym" w 1889 roku. Akcja obejmowała lata 1878-79, pamiętniki sięgały natomiast początków XIX w. Czas narracji pierwszoosobowej pokry [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:39 , Wyświetleń: 2564 , Ocena: 19.92, Głosów: 121, Autor: agacjo

Program pozytywistów warszawskich.

Aleksander Świętochowski "Praca u podstaw" Autor przedstawił sytuację chłopów po reformie uwłaszczeniowej - nie mogą bez zewnętrznej pomocy stać się zbiorowością [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:39 , Wyświetleń: 3159 , Ocena: 27.01, Głosów: 91, Autor: agacjo

Powieść realistyczna.

Realizm - ma co najmniej dwa znaczenia - termin filozoficzno - estetyczny, który określa metodę ujmowania i kształtowania materiału w dziele sztuki. Drugie znaczenie - kie [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:41 , Wyświetleń: 2396 , Ocena: 70.18, Głosów: 39, Autor: agacjo

Wokulski - romantyk czy pozytywista? (2)

Wokulski jest bohaterem reprezentującym pokolenie przejściowe, między romantykami a pozytywistami, z założenia więc wykazuje on cechy obydwu tych epok; widzimy to wyraźnie w [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:42 , Wyświetleń: 2918 , Ocena: 45.87, Głosów: 53, Autor: agacjo

Problematyka "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego.

Fiodor Dostojewski (1821-1881) był jednym z najbardziej interesujących pisarzy rosyjskich XIX w. Życie miał ciekawe i burzliwe - był skazany na karę śmierci, popadał w dłu [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:43 , Wyświetleń: 2792 , Ocena: 38.89, Głosów: 55, Autor: agacjo

Spór pokoleń.

Po klęsce powstania styczniowego nastąpił upadek wartości romantycznych "starego" pokolenia. "Młodzi" odrzucali tradycję literacką: Biblię, historię, folklor. Tematem twó [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:44 , Wyświetleń: 2198 , Ocena: 33.47, Głosów: 67, Autor: agacjo

Epos antyczny a epos romantyczny.

Epos (z greckiego znaczy "słowo") = epopeja. Cechy eposu starożytnego: 1. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, przedstawiający dzieje legendarnych lub historycznych bohat [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:45 , Wyświetleń: 2409 , Ocena: 49.35, Głosów: 53, Autor: agacjo

Forma i tematyka nowelistyki.

Pierwsze formy epickie pojawiły się w starożytności i literaturze orientalnej. Nowożytne wzorce zaistniały u progu renesansu - "Decameron" Giovanniego Boccacia i "Nowele przy [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:46 , Wyświetleń: 2261 , Ocena: 51.38, Głosów: 44, Autor: agacjo

Powieść jako gatunek.

Powieść pozytywistyczna brała wzorce z realistycznych powieści romantycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego i Józefa Korzeniowskiego. Początkowo miała charakter tendencyjny; [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:46 , Wyświetleń: 2022 , Ocena: 43.44, Głosów: 47, Autor: agacjo

Społeczeństwo i trzy pokolenia idealistów w "Lalce". Złożoność charakteru Wokulskiego.

"Lalka" drukowana była na łamach "Kuriera Codziennego" w latach 1877-79. Bolesław Prus zamierzał nadać dziełu tytuł "Trzy pokolenia". Z "Listu do nieznanego adresata ..." wy [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:47 , Wyświetleń: 2217 , Ocena: 196.08, Głosów: 11, Autor: agacjo

Poezja "czasów niepoetyckich". (1)

Poezja wykazuje zróżnicowanie tematyczne na wiersze programowe, społeczne, refleksyjne, miłosne i pejzaże. Twórcami byli Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Felicjan Faleński. A. [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:48 , Wyświetleń: 2041 , Ocena: 38.02, Głosów: 49, Autor: agacjo

Nurty pozytywizmu.

Pozytywizm - nurt skonkretyzowany przez Augusta Comte'a w dziele "Kurs filozofii pozytywnej". Pozytywny - znaczy realny - zaprzeczający wszystkiemu co cudowne, użyteczny - służ [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:49 , Wyświetleń: 2342 , Ocena: 32.91, Głosów: 64, Autor: agacjo

Wokulski - romantyk czy pozytywista? (3)

Po klęsce powstania styczniowego nastąpił upadek wartości romantycznych starego pokolenia. Młodzi odrzucali tradycję literacką: Biblię, historię, folklor, a tematem twórc [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:50 , Wyświetleń: 2532 , Ocena: 99.15, Głosów: 19, Autor: agacjo

Społeczenstwo polskie w "Lalce" Bolesława Prusa.

Arystokracja w poświeci ogólnie jest oceniana negatywnie. Jest pozbawiona jakichkolwiek uczuć patriotycznych. Uważa, że jest stworzona do używania życia, do zapewniania sobi [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:51 , Wyświetleń: 2119 , Ocena: 90.82, Głosów: 21, Autor: agacjo

Jakie wydarzenia historyczne stały się tłem Potopu H. Sienkiewicza.

Oczywiście najazd Szwedów na Polskę w polowie XVII w. Dokładnie powieść obejmuje dwa lata najazdu szwedzkiego, zwanego przez autora potopem 1655 1656 rok.. Centralnym wydarze [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:51 , Wyświetleń: 2372 , Ocena: 93.04, Głosów: 24, Autor: agacjo

"Lalka"

"Lalka" jest to powieść dojrzałego realizmu - ze względu na skomplikowany obraz przedstawionego świata i jego wieloznaczną koncepcję, kształtuje odmiennie niż dotąd rodza [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:52 , Wyświetleń: 2835 , Ocena: 34.07, Głosów: 80, Autor: agacjo

"Lalka" Bolesława Prusa - powieść o "straconych złudzeniach".

"Lalka" Bolesława Prusa, drukowana w "Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889, wydana osobno w Warszawie w 1890 roku, była wyrazem rozczarowania brakiem skuteczności programów [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:53 , Wyświetleń: 2425 , Ocena: 42.75, Głosów: 52, Autor: agacjo

Odwołując się do konkretnych utworów, scharakteryzuj problematykę noweli pozytywistycznej.

Pozytywiści w swoich nowelach poruszali szereg tematów nurtujących ówczesne społeczeństwo. Najczęstszym tematem były problemy pouwłaszeniowej wsi, katastrofalne warunki ż [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:54 , Wyświetleń: 1878 , Ocena: 64.17, Głosów: 29, Autor: agacjo

Powieść "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?

Co oznacza , iż coś jest dla nas żywe lub anachroniczne ? Anachroniczny , czyli niezgodny z duchem czasu , ze stanem wiedzy , będący przeżytkiem , niewspółczesny , prze [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:56 , Wyświetleń: 2074 , Ocena: 99.57, Głosów: 20, Autor: agacjo

Hasła i tendencje epoki w publicystyce i nowelistyce okresu pozytywizmu.

W skrócie założenia filozoficzne epoki: Comte - filozofia ma sens praktyczny, opiera się na rzeczach poznawalnych rozumem; celem uzyskanie pewnej wiedzy; środkiem eksperyment [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:56 , Wyświetleń: 2537 , Ocena: 110.44, Głosów: 26, Autor: agacjo

"Hipnoza pieniądza" - czy takie określenie "Ojca Goriot" można uznać za słuszne?

"Ojciec Goriot" Balzaka jest powieścią ukazującą społeczeństwo Paryża w pierwszej połowie XIX w. Wyraźnie widzimy panujący wszędzie kult pieniądza. Dla Paryżan pienią [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:57 , Wyświetleń: 2309 , Ocena: 106.1, Głosów: 20, Autor: agacjo

Program pozytywizmu polskiego na tle sytuacji politycznej i społecznej.

Nazwa pozytywizm została przyjęta z filozofii Augusta Comte'a - francuskiego myśliciela z I połowy XIX w., autora dzieła "Kurs filozofii". Pojęcie pozytywny oznacza to, co re [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:58 , Wyświetleń: 2062 , Ocena: 59.76, Głosów: 32, Autor: agacjo

Tematyka opowiadań Elizy Orzeszkowej.

"A,B,C". Bohaterką opowiadania jest Joanna Lipska, córka nauczyciela mieszkająca w Niemczech. Jej ojciec brał prawdopodobnie udział w powstaniu styczniowym. Sterany kłopotami [...]

Dodano: 2008-02-01 10:04:59 , Wyświetleń: 2136 , Ocena: 61.79, Głosów: 33, Autor: agacjo

Odzwierciedlanie poglądów w publicystyce.

Odzwierciedlanie i propagowanie haseł pozytywistycznych odbywało się m.in. w artykułach prasowych - "Kurier Warszawski", "Kurier Codzienny", "Przegląd Tygodniowy", "Słowo", " [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:00 , Wyświetleń: 1876 , Ocena: 93.19, Głosów: 20, Autor: agacjo

"Potop" - stosunek do przeszłości, kreacja głównego bohatera, tenden - cyjność i mit kompensacyjny.

Henryk Sienkiewicz widział w tradycji historycznej więzi łączące Polaków, wzory postępo-wania, ideał rycerskiego patriotyzmu i narodowego solidaryzmu jako warunki oporu wob [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:01 , Wyświetleń: 1976 , Ocena: 109.11, Głosów: 17, Autor: agacjo

Teatr i dramat.

Dramat pozytywistyczny obejmował tematykę historyczną lub mieszczańską. Pierwszy typ dramatu był epigoński; postromantyczny. Przedstawiał losy wybitnych jednostek, wydarzen [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:02 , Wyświetleń: 2015 , Ocena: 33.18, Głosów: 64, Autor: agacjo

Wyjaśnij przyczyny zróżnicowanych sądów krytyków i czytelników o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza.

Poza "Krzyżakami" o "Quo Vadis", największym dziełem historycznym pozytywizmu jest "Trylogia" Sienkiewicza stanowiła wielkie wyzwanie teoretyczno-kulturowo-artystyczne dla auto [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:02 , Wyświetleń: 1814 , Ocena: 81.91, Głosów: 22, Autor: agacjo

Poezja "czasów niepoetyckich". (2)

Poezja wykazuje zróżnicowanie tematyczne na wiersze programowe, społeczne, refleksyjne, miłosne i pejzaże. Twórcami byli Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Felicjan Faleński.

Dodano: 2008-02-01 10:05:03 , Wyświetleń: 2083 , Ocena: 121.5, Głosów: 15, Autor: agacjo

Teorie filozoficzne uczonych zachodnioeuropejskich.

John Stuart Mill - przedstawiciel empiryzmu, Herbert Spencer - twórca filozofii ewolucjonizmu - twierdził, że rozwojowi podlega cały wszechświat a przemiany dokonują się sta [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:04 , Wyświetleń: 1985 , Ocena: 108.56, Głosów: 17, Autor: agacjo

"Lalka" i "Nad Niemnem" wobec programu polskich pozytywistów.

Ideologię pozytywizmu najkrócej wyrażały hasła "pracy organicznej" i "pracy u podstaw". Pierwsze z nich propagowało gospodarcze wzmocnienie kraju, unowocześnienie przemysłu [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:05 , Wyświetleń: 2456 , Ocena: 37.63, Głosów: 59, Autor: agacjo

Idealiści w "Lalce" B. Prusa.

Idealista to człowiek kierujący się w postępowaniu wzniosłymi zasadami, zdolny do poświęceń dla ich realizacji, wyobrażający sobie świat lepszym niż jest on w rzeczywis [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:06 , Wyświetleń: 2300 , Ocena: 48.69, Głosów: 53, Autor: agacjo

"Lalka" powieścią wielkiego realizmu.

"Lalka" powszechnie uważana jest za najwybitniejszą powieść XIX w., czołowe osiągnięcie realizmu krytycznego. Przyniosła ona niezwykle bogaty i złożony obraz społeczeńs [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:07 , Wyświetleń: 2408 , Ocena: 43.04, Głosów: 53, Autor: agacjo

"Potop" jako powieść "Ku pokrzepieniu serc".

Idea "Ku pokrzepieniu serc" jest myślą przewodnią i głównym celem powstania całej trylogii, co autor skrupulatnie podkreślił na końcu ostatniej części: "Pan Wołodyjowsk [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:08 , Wyświetleń: 2999 , Ocena: 97.23, Głosów: 25, Autor: agacjo

"Potop" jako powieść historyczna. (1)

Tradycje powieści sięgają już Homera. Jednak twórcą, który upowszechnił ten gatunek był Walter Scott, twórca romansu historycznego. Dla romantyków historia była przedak [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:09 , Wyświetleń: 2879 , Ocena: 213.83, Głosów: 11, Autor: agacjo

Rola publicystyki w kształtowaniu się idei pozytywistycznych.

Prasa odegrała ogromną rolę w kształtowaniu się idei pozytywistycznych. Zastępowała ona likwidowane instytucje kulturalne i naukowe. Mogła przybliżyć ludziom sytuację po [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:10 , Wyświetleń: 1870 , Ocena: 70.32, Głosów: 27, Autor: agacjo

Realizm i fikcja w "Potopie".

Historia w"Potopie" to przede wszystkim umieszczenie akcji w latach 1655 - 1656, a więc okresie najazdu Szwedów na Polskę. Centralnym wydarzeniem jest w powieści obrona Jasnej [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:10 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 40.4, Głosów: 49, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?