Strona główna » Liceum » Język polski » Wiersze


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Losy dzieci podczas Powstania Warszawskiego

Młodzież podzielono na trzy grupy wiekowe: najmłodsi, tzw. Zawiszacy, w wieku 12-14 lat, nie brali udziału bezpośrednich walkach, byli natomiast szkoleni w ratownictwie i [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:16 , Wyświetleń: 944 , Ocena: 23.94, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Analiza wiersza Juliusza Słowackiego pt.: "Hymn".

Wiersz Juliusza Słowackiego pod tytułem "Hymn", jest -- tak jak tytuł na to wskazuje -- hymnem. Nie jest to jednak hymn w pełni tego słowa znaczeniu, ponieważ nie jest on wyr [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:11 , Wyświetleń: 1922 , Ocena: 17.26, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Program poetycki J. Tuwima wypowiedziany w wierszu "Poezja"

Julian Tuwim w wierszu \"Poezja\", pisanym w latach 1914-1916, przedstawia swój program poetycki. Jest to jego osobiste spojrzenie na poezję i autor nie chce iść w swoich pogl [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:27 , Wyświetleń: 837 , Ocena: 36.27, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Esej interpretacyjny wiersza W. Broniewskiego pt.„Brzoza”

Utwór Władysława Broniewskiego „Brzoza”, odczytałam jako kondensacje cierpienia ojca po śmierci córki. Na pierwszy plan wysuwa się tytułowa brzoza. Możli [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:15 , Wyświetleń: 1094 , Ocena: 19.85, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Komentarz do wiersza pt. „Film”

Wiersz pt. „Film” to dzieło Kazimierza Wierzyńskiego, pochodzące z wydanego w 1929 roku tomiku poezji „Pieśni fanatyczne”. Utwór ten, podobnie z [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:42 , Wyświetleń: 880 , Ocena: 33.36, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Jak rozumiesz słowa: "umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością"

Moim zdaniem, Baczyński pisząc słowa: "umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością", przeczuwał, że w niedługim czasie zginie. Śmierć była cen [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:48 , Wyświetleń: 773 , Ocena: 16.15, Głosów: 33, Autor: Mafej

Rozmowa o poezji Stanisława Grochowiaka

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że utwór ten pokazuje poetę, który nie zna się na poezji. Jest to oczywiście absurd, więc czytający, zachęcony nową zagadką, stara się [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:30 , Wyświetleń: 886 , Ocena: 16.94, Głosów: 30, Autor: Mafej

Interpretacja analityczna wiersza Zbigniewa Herberta „Apollo i Marsjasz”.

Zbigniew Herbert tworzył lirykę filozoficzną, pełną przemyśleń, moralistyczną. Często odwoływał się do tradycji kultury europejskiej. Swoje rozważania skupiał na prob [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:48 , Wyświetleń: 1434 , Ocena: 43.08, Głosów: 25, Autor: Mafej

Interpretacja wiersza „Do gór i lasów” oraz wiersza „Portret” Leopolda Staffa

Portret człowieka humanistyHumanizm - (z łac. „humanitas” - człowieczeństwo) prąd umysłowy Renesansu, który poniekąd poprzedził całą epoką, był jej zwi [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:30 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 174.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

"Milczenie Roślin" - Wisławy Szymborskiej, interpretacja wiersza.

Wisława SzymborskaMILCZENIE ROŚLIN Jednostronna znajomość między mną a wamirozwija się nie najgorzej. Wiem co listek, co płatek, kłos, szyszka, ł [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:06 , Wyświetleń: 1090 , Ocena: 47.77, Głosów: 21, Autor: Mafej

Koniec wieku... Taki sam czy inny? Dokonaj interpretacji porównawczej wierszy „Koniec wieku XIX” K. Przerwy-Tetmajera oraz „Schyłek wieku” W. Szymborskiej.

Powyższe wiersze mimo, iż napisane w rożnych latach i innych epokach mają ze sobą wiele wspólnego.Oba mówią o przemijaniu, o pewnym końcu. Są podsumowaniem lat, któr [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:40 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 51.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

Interpretacja utworu W.Szymborskiej "Dworzec"

DworzecNieprzyjazd mój do miasta N.odbył się punktualnie.Zostałeś uprzedzonyniewysłanym listem.Zdążyłeś nie przyjśćw przewidzianej porze.Poc [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:35 , Wyświetleń: 1532 , Ocena: 80.81, Głosów: 15, Autor: Mafej

Szkic interpretacyjny wiersza Wisławy Szymborskiej "Parada wojenna"

Wisława Szymborsk w sowim wierszu pt. "Parada wojenna" zaskakuje nie tylko stylem, ale także nowatorskim podejściem do języka. Autorka w całym utowrze używa zale [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:36 , Wyświetleń: 1097 , Ocena: 34.16, Głosów: 24, Autor: Mafej

Wiersz portugalskiego poety w wersji angielskiej i portugalskiej

Fernando PessoaTHE CASTLESEurope is lying propped upon her elbows:From East to West she lies, startingOut, reminiscent, - Greek eyes from the shelterOf romantic [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:36 , Wyświetleń: 2109 , Ocena: 43.81, Głosów: 15, Autor: Mafej

Tadeusz Różewicz "Ocalony"

Tadeusz Różewicz poświęcił większość swojej twórczości przemyśleniom dotyczącym człowieka. Wgłębiając się w jego stan umysłowy, konfrontując go z otaczającą rz [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:37 , Wyświetleń: 1041 , Ocena: 20.9, Głosów: 47, Autor: Mafej

K.Baczyński "Deszcze"

Wiersz „Deszcze” porusza często występujący w poezji Baczyńskiego problem przemijania. Przemijanie, jako proces naturalny i nieuchronny, wywołuje często u ludzi s [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:39 , Wyświetleń: 1046 , Ocena: 15.23, Głosów: 51, Autor: Mafej

ANALIZA I INTERPRETACJA WIERSZA "ŚWIĘTY SZYMON SŁUPNIK"

Wiersz Stanisława Grochowiaka pt. Święty Szymon Słupnik nawiązuje do historii św Szymona, który spędził 68 lat mieszkając na kolumnie pogańskiej świątynii. Codziennie [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:40 , Wyświetleń: 2363 , Ocena: 34.74, Głosów: 46, Autor: Mafej

„Sur le pont d’Avignon” K.Baczyński

1. W wierszu podmiot liryczny prowadzi monolog, w którym nakreśla swoją sytuację. Obraz poetycki jest przedstawiony za pomocą licznych porównań, epitetów. Na moście tańcz [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:41 , Wyświetleń: 1520 , Ocena: 6.63, Głosów: 237, Autor: Mafej

"Larwa" C.K.Norwida - interpretacja

LARWANa sliskim bruku w Londynie,W mgle - podksiezycowé j, bialej -Niejedna postac cie minie,Lecz ty ja wspomnisz, struchlaly.Czolo ma w cierniu? czy w brudzie [...]

Dodano: 2008-10-31 17:37:41 , Wyświetleń: 981 , Ocena: 19.06, Głosów: 35, Autor: Mafej

Interpretacja i analiza porównawcza wierszy W. Szymborskiej „Schyłek wieku” i K. Przerwy Tetmajera „Koniec wieku XIX”

Kazimierz Przerwa Tetmajer i Wisława Szymborska to poeci tworzący w dwóch różnych epokach. Różnią ich nie tylko style narzucone przez epokę, ale i również to, że są od [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:06 , Wyświetleń: 1551 , Ocena: 56.74, Głosów: 18, Autor: Mafej

"WSTYD"

Przegrane karty życiowej passyi wielka wygrana życiowej gonitwyCzar obietnic,wyznań,deklaracjiMiliony krzyży,tysiace kolorów...Flag,miliardy modłów o różne [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:38 , Wyświetleń: 1362 , Ocena: 18.94, Głosów: 81, Autor: Mafej

Interpretacja wiersza Czesława Miłosza "Ogrodnik"

Biblia stanowiła nie tylko świętą księgę religii chrześcijańskiej. Równocześnie, bowiem odegrała ważną rolę jako jeden z wyznaczników określających normy zachowań [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:11 , Wyświetleń: 1347 , Ocena: 182.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Analiza wiersza "Confiteor"

Wiersz Edwarda Stachury pt.”Confiteor” jest bardzo trudny do zanalizowania. Już sam jego tytuł oznacza przyznanie się do winy, wyznanie. W wierszu tym można wyróż [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:20 , Wyświetleń: 2363 , Ocena: 15.47, Głosów: 89, Autor: Mafej

Analiza wiersza "W malinowym chruśniaku".

Wiersz pt. "W malinowym chruśniaku" jest najsłynniejszym erotykiem Bolesława Leśmiana, będącym jednocześnie utworem, który rozpoczyna cykl o tym samym tytule. Wiersze z teg [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:40 , Wyświetleń: 3076 , Ocena: 15.97, Głosów: 91, Autor: Mafej

Grzybobranie - Pan Tadeusz

Grzybów było w bród: chłopcy biorą krasnolice,Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice,Co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada,I dziwna, żaden owa [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:26 , Wyświetleń: 2138 , Ocena: 37.02, Głosów: 40, Autor: Mafej

„Cztery Pory Roku”

WiosnaWiosną gołe drzewa pokrywają się kwieciem,Wtedy to zielono się robi na tym świecie.Wiosna staje się wtedy niczym dziewica,Stroi się w młode listki ja [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:27 , Wyświetleń: 1471 , Ocena: 8.14, Głosów: 241, Autor: Mafej

Własna interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej pt.:"Niebo"

Niebo-pozorne sklepienie nad ziemią, w dzień bezchmurny koloru niebieskiego, na którego tle obserwuje się ciała niebieskie i ich ruchy. w kosmologii i eschatologii wielu relig [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:28 , Wyświetleń: 1161 , Ocena: 21.63, Głosów: 23, Autor: Mafej

Analiza i interpretacja wiersza "Przypowiesc" Krzysztofa Kamila Baczynskiego

Krzysztof Kamil Baczyński"Przypowieść"MatcePan Bóg uśmiechnął się i wtedy powstała ziemia,podobna do jabłka złotego i do zwierciadła przemian.Po nie [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:41 , Wyświetleń: 2077 , Ocena: 15.85, Głosów: 84, Autor: Mafej

Pory roku w barwach liści

„Cztery Pory Roku”WiosnaWiosną gołe drzewa pokrywają się kwieciem,Wtedy to zielono się robi na tym świecie.Wiosna staje się wtedy niczym dziewica [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:42 , Wyświetleń: 1019 , Ocena: 20.08, Głosów: 52, Autor: Mafej

Przyjaźń - cytaty

„Troszczymy się o swoje zdrowie, odkładamy pieniądze, urządzamy mieszkania; lecz kto może powiedzieć z całą pewnością, czy nie jest prawdą, iż najbardziej potrzeb [...]

Dodano: 2008-11-06 11:19:18 , Wyświetleń: 1311 , Ocena: 17.1, Głosów: 69, Autor: Mafej

Analiza i interpretacja sonetu Jana Andrzeja Morsztyna "Do trupa"

Wszyscy wiemy jak straszne jest uczucie zniszczonej miłości, wywołanej śmiercią osoby, do której nasze uczucie obfitowało. Odczuwamy wtedy głęboki ból, żal do losu za ta [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:52 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 33.54, Głosów: 34, Autor: Mafej

Analiza i interpretacja wiersza "Żona Lota" Wisławy Szymborskiej

Rozpoczynając lekturę wiersza nie sposób nie zauważyć nawiązania jego tematyki do tradycji biblijnych. Już sam tytuł informuje czytelnika, jeśli zaznajomiony jest oczywiś [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:03 , Wyświetleń: 1749 , Ocena: 15.19, Głosów: 73, Autor: Mafej

Wielkanoc

Wielkanocny stółJajka- najważniejsze miejsce dziś zajmują I jak nigdy dotąd teraz nam smakują .Jak święta, to święta:Piękne- daję słowo!A [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:01 , Wyświetleń: 1305 , Ocena: 14.19, Głosów: 101, Autor: Mafej

Wiersz na temat palenie papierosów

Zguba papierosowaZguba papierosów zbiera dziś krwawe żniwoTysiące z paczek stosów spalane przez ogniwoLudzkość się dusi, umieraPapieros zwycięża, ogrywa d [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:34 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 41.83, Głosów: 23, Autor: Mafej

Koncepcja miłości w wierszu Kazimierza Przerwy – Tetmajera „Lubię, kiedy kobieta...”

Wśród poetów Młodej Polski poruszających motyw miłości, Tetmajer został uznany za mistrza. „Lubię, kiedy kobieta...” jego autorstwa to jeden z najbardziej śmi [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:09 , Wyświetleń: 1326 , Ocena: 32.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

Analiza i interpretacja wiersza W. Szymborskiej "Monolog dla Kasandry"

KasandraJeśli spytasz o Troję, tylko część ludzi odpowie Ci, że wie, co to Troja. Jeśli zapytasz o Achillesa, Hektora, czy Parysa, to jeszcze mniej ludzi odpowie Ci, że [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:32 , Wyświetleń: 3433 , Ocena: 12.51, Głosów: 121, Autor: Mafej

Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej pt. „Trochę o duszy”

W swym wierszu zatytułowanym "Trochę o duszy" Wisława Szymborska porusza zagadnienie ludzkiej egzystencji. Rozpatruje sferę ludzkich uczuć oraz skłonność człowieka do zast [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:15 , Wyświetleń: 852 , Ocena: 53.09, Głosów: 10, Autor: Mafej

Tren VI

W utworze tym poeta zwraca się bezpośrednio do córki. Nazywa ją „Safą słowieńską” i ubolewa, że miała być nie tylko spadkobierczynią jego posiadłości zie [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:52 , Wyświetleń: 1486 , Ocena: 12.64, Głosów: 106, Autor: Mafej

Tren X

W utworze tym podmiot liryczny zadaje pytania, na które nie otrzymuje odpowiedzi. Zastanawia się, gdzie znajduje się jego córeczka. W wierszu tym ujawnia się kryzys religijny [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:53 , Wyświetleń: 1299 , Ocena: 15.21, Głosów: 98, Autor: Mafej

Tren I

Jest wprowadzeniem do całego cyklu XIX Trenów. Utwór rozpoczyna się wielkim żalem ojca po stracie córki. Jest to długie zdanie (8 pierwszych wersów) zawierające liczne po [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:54 , Wyświetleń: 1268 , Ocena: 13.45, Głosów: 100, Autor: Mafej

Tren IX

Tren ten nawiązuje do problematyki filozoficznej. Zaczyna się apostrofą do „mądrości”, którą przez całe swe życie Kochanowski tak bardzo cenił i do niej dąż [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:54 , Wyświetleń: 1699 , Ocena: 19.89, Głosów: 103, Autor: Mafej

Tren VIII

W trenie tym podmiot liryczny, ojciec zrozpaczony po stracie córki, zwraca się do niej w swym monologu. Mówi jej jak widoczne jest jej zniknięcie . Stosuje przy tym kontrast: w [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:55 , Wyświetleń: 1438 , Ocena: 22.32, Głosów: 74, Autor: Mafej

Do Anny

Utwór ten porównuje przemijanie, śmierć, ulotność z miłością. Ukazuje jak wielkie potrafi być uczucie, które może przetrwać wszystko. Autor pisze, że „wszystko [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:56 , Wyświetleń: 2228 , Ocena: 13.98, Głosów: 105, Autor: Mafej

Marność

W utworze tym Naborowski ukazuje, że świat i jego mieszkańcy hołdują nic nieznaczącym ziemskim dobrom. Nazywa to marnością. Nawiązuje tu do Księgi Koholeta z którego poc [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:57 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 15, Głosów: 91, Autor: Mafej

Krótkość żywota

W utworze tym ukazane jest przemijanie, ucieczka czasu „Godzina za godziną niepojęcie chodzi”. Poeta obrazuje krótkość naszego życia poprzez odcinek bytu między [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:58 , Wyświetleń: 1133 , Ocena: 42.04, Głosów: 25, Autor: Mafej

Czego chcesz od nas Panie

Najprawdopodobniej jest to pierwszy utwór Jana Kochanowskiego napisany w języku polskim. Jest to hymn pochwalny dla Boga, chociaż autor ani raz nie używa tego wyrazu, zastępuj [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:59 , Wyświetleń: 1142 , Ocena: 33.69, Głosów: 35, Autor: Mafej

Analiza i interpretacja wybranego liryku Cypriana - Kamila Norwida.

CYPRIAN NORWID, VADE-MECUMVI. W WERONIEINad Kapuletich i Montekich domem,a_ _ _ _ _ ` _ _ _ _ _ _ 11Spłukane deszczem, poruszone gromem,a_ _ _ _ _ ` _ _ _ _ [...]

Dodano: 2008-11-13 09:34:52 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 18.79, Głosów: 60, Autor: Mafej

Analiza i interpretacja wiersza W. Szymborskiej pt. "Kobiety Rubensa"

Temat wiersza Wisławy Szymborskiej pt. „Kobiety Rubensa” jest bardzo ściśle związany z dzieł znanego malarza flamandzkiego - Rubensa, który w doskonały sposób w [...]

Dodano: 2008-11-13 19:53:12 , Wyświetleń: 2332 , Ocena: 20.29, Głosów: 72, Autor: Mafej

"Grób Agamemnona" jako najsurowszy osąd społeczeństwa polskiego.

„Grób Agamemnona” jest fragmentem pieśni VIII „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu” stworzonej przez Juliusza Słowackiego w 1839 roku. W utworze tym z [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:49 , Wyświetleń: 830 , Ocena: 13.43, Głosów: 39, Autor: Mafej

Interpretacja wierszy "Wiara" i "Miłość" Czesława Miłosza

Podmiot liryczny w utworze pt. „Wiara” opowiada, że wiara jest wtedy, gdy człowiek odważnie idzie przez życie, pełne zakrętów, niespodzianek i niebezpieczeństw [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:04 , Wyświetleń: 1908 , Ocena: 158.38, Głosów: 7, Autor: Mafej

1 2 3 4


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?