Strona główna » Liceum » Język polski » XX lecie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Charakterystyka Rodiona Romanowiczowa Raskolnikowa.

Rodion Romanowicz Raskolnikow to główny bohater "Zbrodni i kary" powieści Fiodora Dostojewskiego. Ma 23 lata, były student, pochodzi ze zubożałej rodziny. Jest w wyjątkowo t [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:29 , Wyświetleń: 7129 , Ocena: 11.71, Głosów: 247, Autor: agacjo

Nowe spojrzenie na artystę i sztukę w modernizmie: filozofia – „Confiteor” i „Sztuka poetycka” - Verlain

Nastała druga połowa XIX w. , na ulicach europejskich metropolii panował spokój. Społeczeństwa oddane pozytywistycznym ideałom energicznie budowały kapitalistyczną przysz [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:39 , Wyświetleń: 2594 , Ocena: 12.47, Głosów: 184, Autor: agacjo

Julian Tuwim (1)

JULIAN TUWIM (1894-1953) ¦ Julian Tuwim urodził się w 1894 roku w Łodzi. Po ukończeniu gimnazjum wrodzinnym mieście studiował prawo i filozofię na Uniwers [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:49 , Wyświetleń: 6779 , Ocena: 12.08, Głosów: 358, Autor: agacjo

"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego w kontekście problemów społeczno-politycznych młodego państwa polskiego.

Sytuacja w Polsce z obrazu Żeromskiego jest tragiczna: nędza, bezrobocie, nieludzkie warunki bytowania rzeszy robotników i chłopów nie pasują do szumnych zapowiedzi poprawy b [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:52 , Wyświetleń: 3378 , Ocena: 15.8, Głosów: 191, Autor: agacjo

"Przedwiośnie" jako powieść marzeń i goryczy Stefana Żeromskiego.

Marzenia i rozgoryczenie Żeromskiego dotyczą sytuacji poltycznej i ekonomicznej Polski. Po I wojnie światowej Polska zyskała niepodległość po 123 latach niewoli, ale cóż t [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:53 , Wyświetleń: 2864 , Ocena: 11.96, Głosów: 204, Autor: agacjo

Cezary Baryka.

W 1924 roku pisze Stefan Żeromski "Przedwiośnie". Powieść składa się z trzech części: "Szklane domy", "Nawłoć" i "Wiatr od wschodu". Bohater powieści, Cezary Baryka prze [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:54 , Wyświetleń: 3413 , Ocena: 15.08, Głosów: 200, Autor: agacjo

Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej.

Słynne są trzy koncepcje naprawy kraju zawarte w powieści Żeromskiego, która ma przede wszystkim wymiar polityczny. Rzeczywistość młodego państwa rozczarowała wielu, któ [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:54 , Wyświetleń: 2904 , Ocena: 16.57, Głosów: 173, Autor: agacjo

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Zofii Nałkowskiej, innych, wybranych pisarzy i swoje).

Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to fascynowało artys [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:55 , Wyświetleń: 2739 , Ocena: 14.39, Głosów: 184, Autor: agacjo

Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w "Granicy".

Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Świadczy o tym przekrojowy obraz życia Zenona Ziembiewicza, od domu rodzinn [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:56 , Wyświetleń: 2898 , Ocena: 15.34, Głosów: 171, Autor: agacjo

Różne interpretacje tytułu powieści "Granica" Z. Nałkowskiej.

Powieść ukazuje nam rozgraniczenie polskiego społeczeństwa na bogatych i biednych, lepszych i gorszych. Ta granica to jeszcze spuścizna feudalizmu, trzymającego się dobrze w [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:57 , Wyświetleń: 3175 , Ocena: 15.18, Głosów: 181, Autor: agacjo

Metaforyczny sens przygód bohatera "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza czyli o Treści i Formie w życiu człowieka.

"Ferdydurke" jest specyficzną, nowatorską powieścią, która wywołała w roku 1938 - roku swojego wydania - nieco hałasu. Dyskusje i atmosfera skandalu towarzyszyły jej narod [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:58 , Wyświetleń: 2590 , Ocena: 102.58, Głosów: 25, Autor: agacjo

Obraz człowieka i jego losu w "Procesie" Franza Kafki.

Akcja powieści Franza Kafki przypomina koszmar senny. Rzecz dzieje się w abstrakcyjnym mieście, i bez konkretyzacji czasowej. Bohater - Józef K. - budzi się i od obcych urzęd [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:59 , Wyświetleń: 2114 , Ocena: 87.5, Głosów: 21, Autor: agacjo

"On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości.

"Mistrz i Małgorzata" to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej. Twórczość artystyczna dozwolona była tam jedynie słownie. W [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:00 , Wyświetleń: 2171 , Ocena: 56.89, Głosów: 43, Autor: agacjo

Biblia i mitologia jako artystyczne tworzywo w "Mistrzu i Małgorzacie".

Biblia i mitologia pozwoliły Michałowi Bułhakowowi w "Mistrzu i Małgorzacie" na rozszerzenie wymowy utworu oraz na podjęcie wielu różnych tematów. a) Walka dobra i zła [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:01 , Wyświetleń: 2380 , Ocena: 55.63, Głosów: 45, Autor: agacjo

Kreacjonizm czyli poszukiwanie nowych form wypowiedzi w prozie polskiej i obcej XX wieku.

"Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza - konwencja mitów i symboli: sklepy cynamonowe - symbol poszukiwanego szczęścia, egzotyki i niedoścignionego pragnienia, epoki, która o [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:02 , Wyświetleń: 2136 , Ocena: 47.63, Głosów: 39, Autor: agacjo

Mimetyzm czy kreacjonizm? Które tendencje w sztuce odpowiadają ci bardziej i dlaczego? Uzasadnij, odwołując się do wybranych utworów.

Mimesis - inaczej naturalny, naśladowanie; Kategoria pochodząca z założeń estetyki starożytnej, oznacza naśladowanie rzeczywistości w sztuce, czyli wymóg, aby dzieło sztu [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:03 , Wyświetleń: 2341 , Ocena: 95.05, Głosów: 21, Autor: agacjo

Różne poglądy pisarzy XX- lecia międzywojennego na cywilizację i kulturę. Uzasadnij.

Tuż po odzyskaniu niepodległości wśród pisarzy zapanował entuzjazm. Tematyka walki niepodległościowej ustąpiła życiu codziennemu, do jakiego niejako "zmuszeni" zostali P [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:04 , Wyświetleń: 2264 , Ocena: 37.38, Głosów: 59, Autor: agacjo

Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze? (1)

Bolesław Prus "Lalka": Dwóch głównych narratorów. Ogólnie głównym bohaterem i sprawozdawcą jest Wokulski, ale w powieści pojawia się samodzielna część, która mog [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:05 , Wyświetleń: 2062 , Ocena: 94.7, Głosów: 22, Autor: agacjo

Różne koncepcje poezji i jej stosunku do tradycji w Polsce lat międzywojennych.

1. Skamandryci (Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz): Bezprogramowość, w imię swobody artystycznej rezygnowali z krę [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:06 , Wyświetleń: 2067 , Ocena: 53.75, Głosów: 35, Autor: agacjo

"Jesteśmy poetami dnia dzisiejszego...". Skamandryckie obrazy poetyckie jako nowa formuła sztuki słowa.

Poetycka grupa Skamander wywodzi się z grypy pikadorczyków - organizatorzy słynnych imprez "Pod Pikadorem", które były satyrą antymieszczańską, głosiły szarganie zapleśn [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:07 , Wyświetleń: 2240 , Ocena: 51.15, Głosów: 45, Autor: agacjo

"Ojczyzna moja wolna, wolna ... Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada" - Julian Tuwim jako czołowy Skamandryta wobec deklaracji Antoniego Słonimskiego

Cytat: "Ojczyzna moja wolna, wolna... Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada" pochodzi z wiersza Antoniego Słonimskiego p.t. "Czarna wiosna". Obrazuje on tendencje, jakie po roku [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:08 , Wyświetleń: 2332 , Ocena: 60.29, Głosów: 40, Autor: agacjo

Grupy poetyckie w XX leciu. Scharakteryzuj odwołując się do konkretnych utworów.

- Skamandryci byli grupą "programowo bezprogramową". Wielką piątkę tej grupy stanowili: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzy [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:09 , Wyświetleń: 2325 , Ocena: 92.72, Głosów: 24, Autor: agacjo

Konstanty Ildefons Gałczyński - poeta 'świętej powszedniości'. Uzasadnij sąd Artura Sandauera odwołując się do poznanych utworów poety.

Powszedniość w ujęciu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nie była jednoznaczna z anonimowością. Już w "Serwus, madonna" wyrzekł się poeta podporządkowania stereoty [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:09 , Wyświetleń: 1886 , Ocena: 120.2, Głosów: 14, Autor: agacjo

Humanistyczna głębia, nowatorstwo i niezwykłość liryki Bolesława Leśmiana.

Debiut - 1895 r. - "Sekstywy" . 1912 r. - "Sad rozstajny". Przełamywał konwencje młodopolskie: - powrót do natury, - rozważania filozoficzne, - symbolika. W okresie XX [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:10 , Wyświetleń: 2108 , Ocena: 70.52, Głosów: 24, Autor: agacjo

"Oskarżam" Zofii Nałkowskiej a "oskarżam" Tadeusza Borowskiego (w świetle utworów).

Zofia Nałkowska: - oskarżenie wprost, bez stwarzania fikcji literackiej (w utworze "Medaliony") o bestialskość, a także nieludzkie postępowanie Niemców, - wyniszczan [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:16 , Wyświetleń: 2233 , Ocena: 92.96, Głosów: 24, Autor: agacjo

"Ludzie stamtąd" Maria Dąbrowska. Streszczenia.

"Ludzie stamtąd" czyli spoza rodzinnego domu, spoza dworu, "nie stąd", żyjący obok, a więc ludzie z folwarku, z czworaków, z kolonii, z największej nędzy i biedy. Są to lu [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:18 , Wyświetleń: 2208 , Ocena: 84.42, Głosów: 25, Autor: agacjo

"Szewcy" Stanisław Witkiewicz.

Akt I. W warsztacie szewskim pracuje szewc Sajetan Tempe i dwóch czeladników. Robią buty i rozmawiają. Narzekają na bezmyślną i ciężką pracę, służącą wyższym wa [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:20 , Wyświetleń: 2663 , Ocena: 39.29, Głosów: 54, Autor: agacjo

Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia.

Był poetą trzech pokoleń: Młodej Polski, XX-lecia oraz Wojny i niedługi czas po niej Nigdy nie przejmował wszystkiego z danej epoki: zawsze wprowadzał własne idee do sw [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:21 , Wyświetleń: 2177 , Ocena: 77, Głosów: 28, Autor: agacjo

Katastrofizm w liryce lat 30-tych.

Pojawia się w wielu miejscach w literaturze XX-lecia; m.in. "Przedwiośnie" pokazuje nam katastroficzny obraz rewolucji i wojny jako będącej tragedią wielu tysięcy nieraz [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:22 , Wyświetleń: 2677 , Ocena: 67.49, Głosów: 38, Autor: agacjo

Awangarda Krakowska (program, twórcy, przykłady).

Grupa skupiona wokół Tadeusza Peipera i pisma "Zwrotnica"; należeli do niej Julian Przyboś, Jan Parandowski, Adam Ważyk; Głosili związek literatury z teraźniejszością [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:23 , Wyświetleń: 2665 , Ocena: 44.98, Głosów: 49, Autor: agacjo

Nowy program poezji XX-lecia (prezentacja kierunków oraz haseł polskich i zagranicznych).

Skamandryci prezentują nam swoją bezprogramowość, ale mimo to kierują się oni szeregiem zasad: aprobatą przeszłości, skierowanie uwagi jednak na teraźniejszość (atak na [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:23 , Wyświetleń: 2286 , Ocena: 101.83, Głosów: 23, Autor: agacjo

"Przedwiośnie" Żeromskiego - powieść pytań (powieść otwarta).

Prezentuje czytelnikowi problemy Polski XX-lecia i zastanawia się nad tym, jak można by je rozwiązać, prezentuje także, do czego może doprowadzić aktualna polityka i pogarsz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:44 , Wyświetleń: 2264 , Ocena: 99.19, Głosów: 20, Autor: agacjo

C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe.

Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierowali z życiu, inaczej pr [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:45 , Wyświetleń: 2187 , Ocena: 75.34, Głosów: 28, Autor: agacjo

Jak można zinterpretować ostatnią scenę "Przedwiośnia"?

Ostatnia scena ukazuje manifestację robotniczą udającą się pod Belweder, aby protestować; do nich przyłącza się główny bohater - Cezary Baryka; Teoretycznie można t [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:45 , Wyświetleń: 2634 , Ocena: 88.74, Głosów: 26, Autor: agacjo

Cezary Baryka - bohater, który traci złudzenia.

Odwołanie też jakby do historii Eugeniusza z "Ojca Goriot" Balzaca (bohater traci złudzenia co do osądu ludzi z wyższej sfery, ich moralności i dobrej woli, stwierdza że trz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:45 , Wyświetleń: 2291 , Ocena: 44.42, Głosów: 49, Autor: agacjo

Symboliczna wymowa tytułów powieści Żeromskiego .

"Ludzie Bezdomni" to powieść epoki Młodej Polski; Żeromski prezentuje nam bezdomność na wielu płaszczyznach: poza bezpośrednim znaczeniem nie posiadania domu (na którą de [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:46 , Wyświetleń: 2503 , Ocena: 100.73, Głosów: 21, Autor: agacjo

Nurty poetyckie w poezji Staffa.

W Młodej Polsce - dekadentyzm (koniec epoki, przekonanie o nieuchronnej klęsce, katastrofie spowodowanej rozwojem cywilizacji, związanym z tym upadkiem wartości, poczuciem zagr [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:47 , Wyświetleń: 2485 , Ocena: 61.36, Głosów: 35, Autor: agacjo

Jak rozumiesz tytuł powieści Nałkowskiej - "Granica"?

Nałkowska prezentuje nam obraz społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. Pokazuje pozostałości feudalizmu: głębokie i mające duży wpływ na karierę podziały spo [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:48 , Wyświetleń: 2529 , Ocena: 72.23, Głosów: 34, Autor: agacjo

Powieść psychologiczna w XX-leciu (np. na podstawie "Granicy").

Powieść psychologiczna (za "Literatura Polska - przewodnik encyklopedyczny") koncentruje się na świecie wewnętrznym postaci, stara się analizować bohatera, a nie tylko przek [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:49 , Wyświetleń: 2191 , Ocena: 116.35, Głosów: 16, Autor: agacjo

"Granica" jako nowy typ powieści.

Ogólnie rzecz biorąc, "Granica" jest powieścią tradycyjną, opartą na schematach znanych ze starszych powieści; stosuje jednak szereg zabiegów, mających na celu zwrócenie [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:50 , Wyświetleń: 2725 , Ocena: 46.88, Głosów: 48, Autor: agacjo

"Proces" F. Kafki jako metafora ludzkiego losu.

"Proces" na pewno można interpretować jako pokazanie ludzkiego losu, jego uogólnienie, także w znaczeniu religijnym Można uogólniać, gdyż obraz sprawiając wrażen [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:51 , Wyświetleń: 2948 , Ocena: 98.19, Głosów: 26, Autor: agacjo

"Proces" - o czym to książka?

"Proces" można próbować interpretować na różne sposoby Po pierwsze bezpośrednio, jako opowieść o zmaganiach człowieka z procesem sądowym; chociaż jednak elemen [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:51 , Wyświetleń: 2586 , Ocena: 65.25, Głosów: 43, Autor: agacjo

"Proces" jako powieść parabola.

Parabola (in. przypowieść) ma zaprezentować jakąś treść dydaktyczną, zwykle o charakterze moralistycznym, ale zwracają uwagę na same zdarzenia jako przykład uniwersalnyc [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:52 , Wyświetleń: 2747 , Ocena: 62.65, Głosów: 45, Autor: agacjo

"Ferdydurke" Gombrowicza jako rzecz o formie.

Gombrowicz w swojej twórczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mówienie, decyzje, postawa, styl i spos [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:53 , Wyświetleń: 2308 , Ocena: 75.96, Głosów: 26, Autor: agacjo

"Ferdydurke" jako powieść awangardowa.

Kompozycja nawiązuje do nowoczesnych kanonów XX-lecia; Zrywa z kanonem powieści realistycznej i większością zasad w niej panujących: tytuł nie ma absolutnie żadnego zn [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:54 , Wyświetleń: 2584 , Ocena: 68.77, Głosów: 30, Autor: agacjo

Groteska jako sposób ujęcia rzeczywistości (Gombrowicz, Witkacy, Bułhakow - do wyboru).

Groteska staje się dość popularną metodą pokazania rzeczywistości w XX-leciu Powieści groteskowe, zachowując pewną dozę realizmu, zderzają ją z całkowitym bezsense [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:55 , Wyświetleń: 3147 , Ocena: 77.93, Głosów: 27, Autor: agacjo

"Szewcy" jako dramat o rewolucji.

Są tu trzy kolejne rewolucje pokazane: Wszystko zaczyna się od tradycyjnego ustroju kapitalistycznego umieszczonego w realiach międzywojennej Polski; pokazanie są tu podzia [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:56 , Wyświetleń: 3587 , Ocena: 54, Głosów: 41, Autor: agacjo

Przedstaw cechy dramatu awangardowego na przykładzie "Szewców".

W XX-leciu oryginalnością odznacza się rozwój dramatu jako gatunku literackiego, między innymi nurtu groteski i drwiny, zaliczającego się do ówczesnego nurtu awangardy; nur [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:56 , Wyświetleń: 2181 , Ocena: 75.21, Głosów: 28, Autor: agacjo

Charakterystyczne cechy prozy B. Shultza.

Poetyckość prozy poetyckiej wymaga od czytelnika skupienia i wielkiego zainteresowanie tego rodzaju twórczością; (na podstawie "Sklepów cynamonowych"); głównym bohatere [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:57 , Wyświetleń: 2369 , Ocena: 53.56, Głosów: 40, Autor: agacjo

Różnorodność form powieściowych w XX-leciu.

W XX-leciu pojawia się wiele odmian twórczości zaliczanej do epiki; jedne zbliżone były do klasycznej epiki, inne odchodziły od tradycji na rzecz nowatorstwa Jedną z bar [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:58 , Wyświetleń: 2424 , Ocena: 98.9, Głosów: 20, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?